Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési tájékoztató

ÁJÉKOZTATÓ

IQ Press Kft. – Praktika Webshop

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatályos: 2020. március 9.

Internetes elérés helye: www.praktikawebshop.hu

 

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az IQ Press Kft. (a továbbiakban: IQ Press) által, a Praktika Webshopban (www.praktikawebshop.hu) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint az IQ Press adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.2. IQ Press

 • a Praktika Webshopban vásárlók,
 • a Praktika Webshopban vásárlást megkezdő felhasználók,
 • a Praktika Webshopban előfizetők és
 • a Praktika Webshop hírlevelekre feliratkozók és weboldalra regisztrálók adatait,

(továbbiakban Felhasználók) kezeli.

1.3. Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során IQ Press az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

 

2. Adatkezelő adatai

Név: IQ Press Lapkiadó Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76.

Cégjegyzékszám: 01-09-679773

Adószám: 11852825-2-41

Elektronikus elérhetőség: info@praktikawebshop.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

3. Milyen adatkezelések történnek az IQ Press tevékenysége során?

3.1. A Praktika Webshopban vásárlók adatkezelése

IQ Press a Praktika Webshopban a vásárlók és a Praktika Webshopba magukat beregisztráló felhasználók egyes adatait rögzíti.

adatkezelés célja:

 • kapcsolatfelvétel a vásárlóval
 • vásárolt termékek, szolgáltatások kiküldése, szállítása
 • vásárló pénzügyi teljesítésének beazonosítása
 • számlázás
 • jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (pl. számla kiállítása, hatósági adatszolgáltatás)

kezelt adatok köre:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • cím (vevő címe)
 • szállítási név (átvevő, szállítási címzett teljes neve)
 • szállítási cím (átvevő címe, szállítási cím)
 • telefonszám (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)
 • e-mail cím (kizárólag a vásárlással kapcsolatos informálás, kapcsolatfelvétel, számlázás céljából)

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése, kötelező jogszabályon alapuló

adatkezelés időtartama: a kötelező jogszabályon alapuló adatkezelés során kezelt adatokat a jogszabályban meghatározott ideig, a többi adatot visszavonásig, de legfeljebb a teljesítéstől – előfizetés esetében az utolsó lapszám kézbesítése napjától – számítva 2 évig.

adattárolás módja: elektronikusan

Tekintettel arra, hogy jogszabály írja elő az adatok egy részének nyilvántartásba vételét és megőrzését, ezen adatok törlését a Felhasználó nem kérheti. Felhasználó a kizárólag kapcsolatfelvétel céljából megadott adatai törlését kérheti, ezekre adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A GDPR 13. cikkének megfelelve IQ Press jelen szabályzat útján is kifejezetten tájékoztatja Felhasználóit, hogy a vásárlás teljesítésének elengedhetetlen feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

3.2. A Praktika Webshopban vásárlást megkezdő felhasználók adatkezelése

IQ Press a Praktika Webshopban a vásárlást megkezdő felhasználók azon adatait rögzíti, melyeket a felhasználó a rendelési folyamat során megadott, de végül a vásárlást nem fejezte be (elhagyott kosár). IQ Press az ilyen vásárlókat megkeresheti a megadott kapcsolatokon keresztül, kizárólag abból a célból, hogy felajánlja segítségét a vásárlás befejezésére, illetve rákérdezzen arra, hogy történt-e valamilyen hiba a vásárlás során.

adatkezelés célja:

 • kapcsolatfelvétel a vásárlóval
 • segítség nyújtás

kezelt adatok köre: kizárólag olyan adat, amit a felhasználó megadott

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • cím (vevő címe)
 • szállítási név (átvevő, szállítási címzett teljes neve)
 • szállítási cím (átvevő címe, szállítási cím)
 • telefonszám (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)
 • e-mail cím (kizárólag a vásárlással kapcsolatos informálás, kapcsolatfelvétel, számlázás céljából)

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

adatkezelés időtartama: visszavonásig, de legfeljebb 2 évig.

adattárolás módja: elektronikusan

 

3.3 egyes előfizetők adatainak kezelése

A 3.1 és 3.2 pontokban foglaltakon túl a Praktika Webshopban előfizetők adatait az IQ Press rögzíti, tárolja és kezeli, abból a célból is, hogy az előfizetők adatait a Magyar Posta – mint szállító (adatfeldolgozó) – részére átadja.

adatkezelés célja:

 • kapcsolatfelvétel
 • előfizetési és számlázási címadatok beszerzése
 • előfizetés kiküldése, esetleges lemondás esetén a díj átutalása
 • reklamációk kezelése

kezelt adatok köre:

 • név (fizető neve és annak a neve, akinek vette az előfizetést)
 • cím (fizető címe és a kézbesítési cím)
 • telefonszám (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)
 • e-mail cím (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése

adatkezelés időtartama: a kötelező jogszabályon alapuló adatkezelés során kezelt adatokat a jogszabályban meghatározott ideig, a többi adatot visszavonásig, de legfeljebb a teljesítéstől – előfizetés esetében az utolsó lapszám kézbesítése napjától – számítva 2 évig.

adattárolás módja: elektronikusan

Tekintettel arra, hogy jogszabály írja elő az adatok egy részének nyilvántartásba vételét és megőrzését, ezen adatok törlését a Felhasználó nem kérheti. Felhasználó a kizárólag kapcsolatfelvétel céljából megadott adatai törlését kérheti, ezekre adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A GDPR 13. cikkének megfelelve IQ Press jelen szabályzat útján is kifejezetten tájékoztatja Felhasználóit, hogy a vásárlás teljesítésének elengedhetetlen feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

3.4 a Praktika Webshop hírlevelére és a weboldalra regisztrálók adatainak kezelése

Az IQ Press, az általa üzemeltetett weboldalakra és hírlevelekre, az IQ Press weboldalain vagy egyéb módon feliratkozók, regisztrálók adatait kezeli, kizárólag a hírlevél kiküldése, vagy a regisztrációval járó előnyök biztosítása céljából.

adatkezelés célja:

 • hírlevél kiküldése
 • regisztrációval járó előnyök biztosítása (pl. regisztrált felhasználók részére elérhető tartalom biztosítása, webshop vásárlási folyamat megkönnyítése)

kezelt adatok köre:

 • név
 • cím (csak település)
 • nem (férfi, vagy nő)
 • e-mail cím (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

adatkezelés időtartama: törlés kéréséig

adattárolás módja: elektronikusan

Felhasználó az adatai törlését kérheti, ezekre adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

3.5 a Praktika Webshopban bankkártyás fizetést választó Felhasználók adatainak kezelése

Az IQ Press, az általa üzemeltetett weboldalakon bankkártyás fizetési módot választó Felhasználók adatait pénzügyi szolgáltató(k)nak átadja (adatfeldolgozó).

adatkezelés célja:

 • bankkártyás fizetés sikeres lebonyolítása

kezelt adatok köre:

 • név
 • cím
 • e-mail cím

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

adatkezelés időtartama: jogszabályban meghatározott ideig

adattárolás módja: elektronikusan

 

4. Hogyan kezeli IQ Press az adatokat?

4.1. IQ Press a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért, jogszerűségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

5. Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?

5.1. Az adatokat elsődlegesen IQ Press, valamint IQ Press belső munkatársai és – előfizetők esetén – a Magyar Posta jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, további harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi IQ Press-t az adat továbbítására.)

 

6. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

6.1. A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

6.2. IQ Press a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja. Ha IQ Press a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

6.3. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

 

7. Egyebek

7.1. Ha IQ Press a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.2. IQ Press kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

7.3. IQ Press a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően. IQ Press a GDPR 30. cikk (5) bekezdése alapján a nem alkalmi jellegű adatkezelési tevékenységéről vezet nyilvántartást.

7.4. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén IQ Press a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. IQ Press nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

7.5. IQ Press bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. IQ Press a módosításokról a Felhasználót honlapja (www.praktikawebshop.hu) felületén keresztül tájékoztatja.

 

 

 

Keresés